مشخصات گوشی Ericsson GF 768

مشخصات کامل گوشی Ericsson GF 768 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 550mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Ericsson GF 788e

مشخصات کامل گوشی Ericsson GF 788e سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 550mAh عرض..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Ericsson GO 118

مشخصات کامل گوشی Ericsson GO 118 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1200mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Ericsson GF 337

مشخصات کامل گوشی Ericsson GF 337 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 915mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Ericsson GF 788

مشخصات کامل گوشی Ericsson GF 788 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 550mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Ericsson GH 218

مشخصات کامل گوشی Ericsson GH 218 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 650mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Ericsson GF 388

مشخصات کامل گوشی Ericsson GF 388 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 915mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Ericsson GA 318

مشخصات کامل گوشی Ericsson GA 318 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1200mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Ericsson GS 337

مشخصات کامل گوشی Ericsson GS 337 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 915mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Ericsson GS 18

مشخصات کامل گوشی Ericsson GS 18 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1200mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب